Waarom verzamelt Alcavino bepaalde informatie?

Alcavino verzamelt puur informatie om er voor te zorgen dat wij de wijn,geestrijke dranken en andere producten, correct bij u kunnen afleveren. De enige gegevens die wij dan ook opslaan zijn uw NAW-gegevens en uw bestelling. Wij slaan geen gegevens op t.a.v. klantvoorkeuren, specifieke interesses, etc.


Welke persoonlijke informatie registreert Alcavino en waarvoor wordt deze gebruikt?

Klantgegevens
Voor de verkoop van wijnen, geestrijke dranken en andere producten heeft Alcavino naam, adresgegevens, e-mailadres en het telefoonnummer en eventueel BTW-nummer van haar klanten nodig. Alcavino gebruikt deze informatie voor facturering van de geselecteerde wijnen geestrijke dranken en andere producten, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. 

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Alcavino de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Alcavino strikt geheim houdt.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

De verzamelde informatie is eigendom van Alcavino. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar carine@alcavino.be.